Vi har mange års erfaring med fabriksflytning som én samlet løsning

Hos Multimontøren tilbyder vi fabriksflytning, hvor alt lige fra planlægning og styring af hele projektet, til demontering, flytning og montering er inkluderet.

Vi varetager alle faser af fabriksflytningen og, i samarbejde med jer, sikre at de ønskede behov opfyldes tilfredsstillende indenfor den aftalte tidsplan.

God planlægning før en fabriksflytning, sikre vi overholder tidsplanen

Vi planlægger alle aspekter grundigt før vi påbegynder en fabriksflytning. Det er altafgørende for at sikre alt forløber planmæssigt og den aftalte tidsplan overholdes.

Ved en fabriksflytning sikre vi altid at maskinerne demonteres, bakses og transporteres i en planmæssig rækkefælges, så den efterfølgende montage vil kunne forløbe optimalt.

Fabriksflytningen - Vi flytter hele fabrikker og rydder op efter os!

Vi står for al logistisk planlægning og organisering, i samråd med jer, således at hele fabriksflytningen forløber optimalt, samt overholder den aftalte tidsplan.

Komplet demontering

Ved en fabriksflytning kan vi sørge for den nødvendige demontering af maskiner, kraner, pallereoler, El installationer, kontorarealer mm, så produktionshallerne er klargjort med henblik på fraflytning eller inspektion.

Vi klargøre og sikre alle emner, således at disse kan bakses ud af produktionshallerne med henblik på videre transport. Under en fabriksflytning varetaget af os, vil al udført arbejde være forsikret og alle sikkerhedsmæssige regler overholdt.

Baksning af maskine(r)

Efter endt demontering, står vi for baksning af maskinerne (op til 50 ton) med henblik på transport til ny lokalitet. Vi sikre, at baksning af maskinerne fra produktionshallen er struktureret med henblik på montage ved ny lokalitet.

Når maskinerne ankommer til den nye lokalitet, bakser vi maskinerne til den ønskede position, så disse er klar til den efterfølgende montage.

Transport af maskiner / inventar

Ved transport af maskiner og emner i forbindelse med en fabriksflytning, sikre vi at disse ankommer i den ønskede rækkefølge, så den efterfølgende montage kan forløbe optimalt.

Under transport af maskiner og emner i vores varetægt, vil alt være fuldt forsikret og alle gældende sikkerhedsregler overholdt.

Oprydning / klargøring

Ved alle opgaver, sørger vi for at der afslutningsvis vil være ryddeligt og alle emner fra demontering vil være fjernet. Ved oprydning af givent affald, vil dette blive sorteret med hensyntagen til gældende miljøregler.

Om ønsket, kan vi i samråd med lejer og udlejer klargøre lokaler eller produktionshaller til efterfølgende inspektion, hvor alt uønsket vil være fjernet og nødvendige reparationer foretaget.

Går i med overvejelserne om fabriksflytningen?

Lad os planlægge det sammen, så behøver i kun én leverandør fra start til slut - det kan betale sig

Kontakt os

Fuld forsikret når vi flytter maskiner


Hver maskinflytning er dækket af vores forsikringer med en dækningssum op til 1,000,000 DKK.

Der er naturligvis mulighed for at forhøje forsikringsbeløbet, hvis det vurderes at værdien af maskinen overstiger dækningssummen.

Så er der altid fuld dækning under maskinflytningen, hvis uheldet skulle være ude.

Maskinflytning - Multimontøren Maskintransport - Multimontøren Kraneftersyn - Multimontøren Maskinbaksning - Multimontøren Pallereoller - Multimontøren Serviceaftale - Multimontøren Maskinflytning - Multimontøren